วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รวมทิปทริคและเทคนิคการเกษตรพึ่งตนเอง


1.เป็นเทคนิคการทำปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องกลับกองปุ๋ยและไม่ต้องอัดอากาศ ตามไปดูตามวีดีโอลิงค์นะครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/44/Ux8vnqbK5IQ
2.การปลูกกล้วยในสวนผลไม้ เพื่อเพิ่มความชื้นในหน้าแล้งทำให้ไม่ต้นรดน้ำมากในหน้าแล้ง ตามวีดีโอลิ้งค์นะครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/42/nUgdGQGUojI
3.วิธีแก้ปัญหาดอกบัวออกดอกน้อย สำหรับคนทำนาบัวครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/36/8EdOcuczgUs
4.เทคนิคการทำน้ำเขียวในบ่อปลานิลเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา สำหรับคนเลี้ยงปลานิลครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/50/MIKrPlRk1II
5.เทคนิคการทำมะละกอให้เก็บเมล็ดได้โดยไม่กลายพันธุ์ เทคนิคนี้ฝากให้หลายท่านที่ปลูกมะละกอครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/51/Njv00nR4JD4
6.เทคนิกการใช้เชื้อราขาวในการจัดการกับเพลี้ยกระโดดที่เป็นปัญหาของชาวนาครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/57/63S1_gwoK5o
ึ7.เทคนิคการหลอกกบให้ออกไข่และผสมพันธุ์ออกลูกไดปีละ 3-4 ครั้ง
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/101/f6wsQv88RZ8
8.เทคนิคการเพาะถั่วงอกตัดรากไร้สารฟอกขาว
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/104/u8zlAZ-rvX0
9.เทคนิคการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวเพื่อประหยัดการใช้ปุ๋ย ไปขอแผ่นเทียบสีได้ฟรีตามศูนย์วิจัยข้าวใกล้บ้านครับ
http://www.youtube.com/user/somartBBBB#p/u/56/BFah1o9ie1k