วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปิดตัวไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง

ในวันที่ 29 ธค. 56 ที่ผ่านมา ได้รับเชิญจาก อ.สุชน ม.เชียงใหม่ ในการเปิดตัวไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน อ.แม่สลอง เชียงราย ภายใต้การดำเนินงานของ  หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง ซึ่งเปิดตัวพร้อมๆ กับเทศการชิมชา ด้วยความร่วมมือกว่า 6 หน่วยงาน คือ ก.วิทย์ฯ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ กรมปศุสัตว์  วกท.เชียงราย มรภ.เชียงราย และ อบต.แม่สลอง 
นายอำเภอแม่สลองให้เกีัยรติเยี่ยมชมบูีธและชุมไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน และไก่กระดูกทำเทอริยากิ
ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋องวางจำหน่ายในร้านชิมชา
3 ทหารเสือ อ.สุชน ม.เชียงใหม่ ผอ.จรัล ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชียงราย และพี่คณิต ผู้เชี่ยวชาญ เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวไก่ดำบรรจุกระป๋อง


ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

มะนาว พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นทั้งอาหารและใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ในช่วงฤดูแล้งมะนาวมีราคาแพง แต่ความต้องการของตลาดมีสูง ถ้าเกษตรกรสามารถปลูกมะนาวให้มีผลดกและออกลูกในฤดูแล้งได้จะเป็นการสร้างราย ได้อย่างงาม

จากความคิดดังกล่าวข้างต้น พันโทจรัญ หนูเนียม อายุ 69 ปี อดีตนายทหารกรมสรรพาวุธทหารบก สังกัดกองทัพบก เจ้าของสวนส้มผู้พัน ซึ่งอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 63/6 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช หนุ่มใหญ่ผู้มีบุคลิกภาพ "พูดเสียงดัง ฟังชัดแบบคนใต้" เป็นคนหนึ่งที่มีใจรักงานด้านการเกษตร โดยใช้พื้นที่ 17 ไร่เศษ ทำเป็นสวนส้มเขียวหวาน สวนกระท้อน สวนมังคุด และปลูกแซมด้วยพืชไร่ พืชผัก หลังจากเกษียณจากราชการเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับอาชีพทำการเกษตร (ทำสวน) โดยพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตลง เช่น การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำสารขับไล่แมลง การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านตำรา การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนจัด

พันโท จรัญ เล่าให้ฟังว่า เมื่อปลายปี 2549 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรค ให้ผลดก ผลโต น้ำเยอะ และให้ผลผลิตเร็วประมาณ 1 ปี บวกกับความคิดที่คิดจะปรับเปลี่ยนอาชีพการทำสวนมังคุด จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานและซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวพิจิตร 1 ดังกล่าวมาจากจังหวัดพิจิตร จำนวน 500 กิ่ง มาปลูกแทนในพื้นที่สวนมังคุดเดิม โดยโค่นต้นมังคุดทิ้ง แล้วปรับพื้นที่ให้เสมอ ทำคูระบายน้ำ แล้วนำบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มาวางเรียงให้ได้ระยะห่าง 3x4 เมตร ที่ก้นบ่อใช้ฝาซีเมนต์ขนาดเดียวกันมาวางรองเพื่อป้องกันไม่ให้รากต้นมะนาว ชอนไชลงถึงพื้นดิน เมื่อเตรียมบ่อซีเมนต์เสร็จ จัดวางระบบน้ำ นำกิ่งพันธุ์ลงปลูก ขณะนี้ปลูกไปแล้วกว่า 500 ต้น โดยปลูกในบ่อซีเมนต์ 200 ต้น และปลูกลงดิน 300 ต้น

สำหรับขั้นตอนในการปลูก
เริ่ม จากการเตรียมดิน ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 2 : 1 การเลือกกิ่งพันธุ์ ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ การปลูก ขุดหลุมเล็กกลางวงบ่อ ปลูกกิ่งพันธุ์มะนาวโดยแผ่รากไม่ให้ขดเป็นก้อน กลบดินที่โคนต้น ปักไม้ผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันการโยกของต้น ใช้เศษหญ้าคลุมหน้าดิน รดน้ำให้ชุ่ม การให้น้ำ สัปดาห์แรกรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ให้ดินชุ่ม ครั้งต่อไปรดน้ำวันเว้นวันและรดน้ำเมื่อดินแห้ง การให้ปุ๋ย เมื่อปลูกได้ประมาณ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 1 ช้อนแกงครึ่ง ต่อต้น สลับกับปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ปริมาณ 1 ช้อนแกงครึ่ง ต่อต้น โดยหว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้ำตาม ควรใส่ปุ๋ยครั้งละน้อยๆ ทุก 20 วัน อาจให้ปุ๋ยทางใบและฮอร์โมน โดยผสมสารป้องกันโรค หลังเก็บลูกและตัดแต่งกิ่ง ให้เติมดินร่วนผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1 : 1 ในวงบ่อให้เต็มปากบ่อโดยการพูนดินเป็นรูปหลังเต่าและใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ อัตรา 1 ช้อนแกงครึ่ง ต่อต้น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การตัดแต่งกิ่ง
หลัง จากเก็บลูกให้ตัดแต่งกิ่งพุ กิ่งไขว้กัน กิ่งที่อยู่ชิดดินให้เหลือเฉพาะกิ่งหลัก ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง การค้ำกิ่งมะนาวที่ปลูกในบ่อซีเมนต์มีรากอยู่ในพื้นที่จำกัด เมื่อติดลูกมากอาจทำให้ต้นล้มหรือกิ่งหักได้ จึงควรค้ำกิ่งแบบคอกสี่เหลี่ยมหรือใช้ไม้ง่าม การเก็บลูกมะนาวที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ จะเริ่มติดลูกเมื่อปลูกได้ประมาณ 8 เดือน ควรเก็บลูกทิ้งบ้างเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ปีต่อมาจึงค่อยให้มีลูกมาก เมื่อลูกมะนาวแก่จัดไม่ควรทิ้งไว้นาน ควรเก็บลูกทันทีเพราะอาจทำให้ต้นทรุดได้ง่าย การบังคับให้มะนาวออกลูกนอกฤดู ให้ต้นมะนาวอดน้ำในเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยใช้ผ้าพลาสติคคลุมรอบวงบ่อ งดการให้น้ำ 10-15 วัน เมื่อใบมะนาวเหี่ยวหรือร่วงบ้าง ให้เอาผ้าพลาสติคออกและให้น้ำตามปกติ พร้อมให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ต้นละ 1-2 ช้อนแกง หลังจากนั้น 10-15 วัน ต้นมะนาวจะออกดอก บำรุงต้นมะนาวตามปกติอีก 4-5 เดือน จะสามารถเก็บผลมะนาวได้

ผลผลิต จะมีแม่ค้ามารับซื้อ ราคาขาย ขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 30-40 บาท 1 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตประมาณ 12-18 ลูก และในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงอาจขายได้ถึงกิโลกรัมละ 50-60 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถขายกิ่งพันธุ์ได้ในราคากิ่งละ 200 บาท

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน สวนส้มผู้พันจะเป็นแปลงเรียนรู้ทางการเกษตรของคนในชุมชนและพันโทจรัญจะเป็น ผู้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน รู้ ถ่ายทอดความรู้ ผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมและซื้อกิ่งพันธุ์สำหรับนำไปปลูกได้ที่สวนส้มผู้พัน ตามที่อยู่ข้างต้น โทรศัพท์ (081) 968-1438, (081) 085-1374 ได้ทุกวัน


ขอขอบคุณ มติชนเทคโนชาวบ้าน วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 21 ฉบับที่ 452

รวมทิปทริคและเทคนิคการเกษตรพึ่งตนเอง


1.เป็นเทคนิคการทำปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องกลับกองปุ๋ยและไม่ต้องอัดอากาศ ตามไปดูตามวีดีโอลิงค์นะครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/44/Ux8vnqbK5IQ
2.การปลูกกล้วยในสวนผลไม้ เพื่อเพิ่มความชื้นในหน้าแล้งทำให้ไม่ต้นรดน้ำมากในหน้าแล้ง ตามวีดีโอลิ้งค์นะครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/42/nUgdGQGUojI
3.วิธีแก้ปัญหาดอกบัวออกดอกน้อย สำหรับคนทำนาบัวครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/36/8EdOcuczgUs
4.เทคนิคการทำน้ำเขียวในบ่อปลานิลเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา สำหรับคนเลี้ยงปลานิลครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/50/MIKrPlRk1II
5.เทคนิคการทำมะละกอให้เก็บเมล็ดได้โดยไม่กลายพันธุ์ เทคนิคนี้ฝากให้หลายท่านที่ปลูกมะละกอครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/51/Njv00nR4JD4
6.เทคนิกการใช้เชื้อราขาวในการจัดการกับเพลี้ยกระโดดที่เป็นปัญหาของชาวนาครับ
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/57/63S1_gwoK5o
ึ7.เทคนิคการหลอกกบให้ออกไข่และผสมพันธุ์ออกลูกไดปีละ 3-4 ครั้ง
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/101/f6wsQv88RZ8
8.เทคนิคการเพาะถั่วงอกตัดรากไร้สารฟอกขาว
http://www.youtube.com/user/bankanai#p/u/104/u8zlAZ-rvX0
9.เทคนิคการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวเพื่อประหยัดการใช้ปุ๋ย ไปขอแผ่นเทียบสีได้ฟรีตามศูนย์วิจัยข้าวใกล้บ้านครับ
http://www.youtube.com/user/somartBBBB#p/u/56/BFah1o9ie1k

การทำแกลบดำใช้แบบง่ายๆ

สืบเนื่องมาจาก แกลบดำในปัจจุบัน ค่อนข้างมีราคาสูง(สำหรับอาตมา) และค่อนข้างหายาก เพราะในการซื้อแต่ละที ต้องใช้เงินจำนวนมากและต้องซื้อทีละหลายๆตันเพราะส่วนใหญ่โรงสีที่ขายเขาจะ ขายเป็นตัน ทำให้ต้องหารถ 6ล้อไปขน  ดังนั้น อาตมาจึงทำแกลบดำ ขึ้นมาใช้เองแบบง่ายๆ โดยลงทุนไม่กี่ร้อยบาท หรือบางคนอาจไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาท

วิธีทำ  

1. หาปี๊ปมาเจาะรูให้ทั่ว เพื่อระบายความร้อนจากเตาไฟ ที่จะใช้เผาแกลบดำ เจาะให้มากเท่าไรก็ได้ ส่วนขนาดของรูแล้วแต่เราครับ อันนี้อาตมาใช้เครื่องเชื่อมในการเจาะรู ส่วนสังกะสี อาตมาซื้อมาในราคา 150 บาท เพราะหาสังกะสีเก่าไม่ได้ ใครหาได้ก็ไม่ต้องซื้อ ส่วนปี๊ป อาตมาได้มาฟรี งานนี้ลงทุนแค่150 บาท แกลบนั้น สามารถหาขอได้ฟรี ตามโรงสีทั่วไป

เจาะรูด้านบน เพื่อทำเป็นปล่องระบายความร้อน ขึ้นข้างบน เพื่อสังเกตควันไฟ ว่าเป็นสีดำหรือสีขาว


2.ก่อ กองไฟขึ้นมา เพื่อจะใช้ในการเผาแกลบ ไม่ต้องก่อกองใหญ่มากก็ได้ครับ เอาฟืนนิดหน่อยมาก่อ กะขนาดให้พอดีกับปี๊ปนะครับ เพื่อที่เวลาเอาปี๊ปคลุมลงไปจะได้พอดี เพราะถ้าก่อใหญ่กว่าปากแล้ว จะเอาปี๊ปลงไปยาก เพราะปี๊ปมันร้อน แล้วเราค่อยเอาฟืน ใส่ไปทางปล่องไฟทีหลังก็ได้ครับ


3.เอาแกลบ ลงไปใส่ในปี๊ปที่เราเตรียมไว้ ครั้งนี้อาตมาใช้แกลบ4กระสอบ ใช้เวลาในการเผา ประมาณ  ชั่วโมง ครึ่ง เวลาที่เอาแกลบลงไป แกลบจะเริ่มเผา เราต้องคอยกลับแกลบ ให้เผาให้สุก ให้ทั่วกันครับ ในระหว่างที่เรา เราสามารถ รดน้ำผักควบคู่กันได้ สัก10นาที ค่อยมากลับแกลบ ให้ส่วนที่ข้างนอกกลับเข้าไปข้างใน ตอนนี้แกลบจะทำการเผาแกลบกันเอง  ก่อนเอาแกลบลงนะครับ ปล่อยให้ไฟในเตา ร้อนสักระยะนึงก่อน ค่อยเอาแกลบเทลงไปนะครับ

ควันไฟก็จะพวยพุ่งออกมาทางปล่องไฟ เหมือนเตาปฏิกรนิวเคลียร์ 

ต้อง คอยกลับแกลบนะครับ ให้แกลบที่อยู่ด้านนอก ผสมกับแกลบที่โดนเผาแล้ว ให้แกลบเผากันเอง ผสมๆให้ทั่วกัน สัก10 นาที ค่อยมากลับแกลบ หรืออาจจะน้อยกว่ากันก็ได้ ส่วนฟืนต้องคอยเติมลงไปในปล่องไฟ ไม่ต้องเติมเยอะนะครับ กะเอาครับ 

เมื่อได้แกลบดำแล้ว สุดท้าย เราก็รดน้ำเพื่อลดความร้อนของแกลบดำ 

เพียง เท่านี้ เราก็สามารถ มีแกลบดำไว้ใช้ได้อย่างง่ายๆครับ ใส่ต้นไม้ ใส่พืชผักของเราได้ โดยที่ไม่ต้องไปซื้อ ในปริมาณที่มากๆ ทำทุกวัน เดี๋ยวก็ได้ในปริมาณที่เยอะเองครับ

หมายเหตุ 
เนื่องจากการเผาแกลบดำ มีผลต่อระบบหายใจของคนข้างเคียง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจากเสียงด่า ควรหลีกเลี่ยงการเผาในที่ชุมชน