วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประมวลภาพการสร้างฟาร์มไก่ดำน้องท็อป
ภาพการสร้างฟาร์มไก่ดำน้องท็อป

ไก่ดำ

ไก่ดำรุ่นนี้ อายุประมาณ 3 เดือนกว่า
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ

ไก่ดำ

ภาพไก่ดำที่บ้านฟาร์มน้องท็อป รุ่นนี้ใกล้ไข่แล้ว เก็บไว้ขยายพันธ์อยู่ครับ


ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ