วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อัพเดทประจำวัน

สวัสดีลูกค้าและผู้สนใจไก่ดำทุกท่าน ช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยสำหรับเว็บผม ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้พอกับจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ