วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

สายพันธ์ไก่ดำ มองโกเลีย หรือ สายกาญจน์


สนใจ ไก่ดำ สายพันธ์ไก่ดำ มองโกเลีย หรือ สายกาญจน์ ติดต่อ ที่นี่เท่านั้น