วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขายไก่ดำรุ่น 4-5 เดือน 400 บาท

รุ่น 4 - 5 เดือน 400 บาท
ไก่ดำ

ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ