วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลูกไก่ดำ คละเพศ คละสี

อันนี้เป็นลูกไก่ดำอายุไม่เกิน 2เดือน และเกิน 2 เดือน คละเพศ คละสี

ขายไก่ดำ
ขายไก่ดำ
ขายไก่ดำ
ขายไก่ดำ