วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รับสมัคร PJ

คุณสมบัติ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. ชาย/หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป (ต้องมีวุฒิภาวะมากพอ)
3. มีความรับผิดชอบ และ ตรงต่อเวลา ในช่วงที่ตัวเองรับผิดชอบ
4. เน็ตที่ใช้ต้อง มีความเร็วตั้งแต่ 1mb ขึ้นไป
5. มีเพลงทั้งเก่าและใหม่อยู่ในเครื่องมากพอสมควร
6. หากเพลงที่รีเควสมาไม่มีให้โหลด หากโหลดไม่ได้จริงๆค่อยเปิดเพลงอื่นแทน
7. ไม่เปิดเพลงตามใจตัวเอง แต่เปิดได้บางเวลา
8. ต้องใช้โปรแกรม Sam เป็น

สิ่ง ที่จะรับพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ!!
1. มีไมค์และต้องใช้ไมค์พูดคุย ทักทายสมาชิกในช่วงเวลาจัดเพลง (หรือหาข่าวสาร และอื่นๆ มาเล่าหรือพูดคุย เป็นบ้างโอกาส)
2. มีประสบการณ์ในการจัดรายการมาก่อน จะรับเป็นกรณีพิเศษ
3. ใช้โปรแกรม Sam เป็น

อื่นๆ แอดมาสมัคร topfytiwza@hotmail.com หรือ เชียงรายฟอร์เวิร์ด www.chiangrai-forward.com