วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไก่ดำ

ไก่ดำถือว่าเป็นไก่ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่ค่อยได้รับประทานดังนั้นผมจึงอยากจะเพาะเลี้ยงและจัดจำหน่ายให้คนที่สนใจอยากรับ

ประทานได้ซื้อไปลองรับประทานกันเพราะไก่ดำมีประโยชน์ต่อร่างกายที่คนจีนมักจะนำมาตุ๋นยาจีนกัน