วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วัคซีนสำหรับไก่และสัตว์ปีก

< วิธีการใช้ ครั้งแรก ฉีดเมื่อเป็ดอายุ 3-4 สัปดาห์
ครั้งที่สอง ฉีดเมื่อเป็ดอายุ 10-12 สัปดาห์
ครั้งที่สาม ฉีดเมื่อเป็ดอายุ 6 เดือน หรือก่อนวางไข่และฉีดซ้ำทุก 6 เดือน
< ขนาดฉีด ตัวละ 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ
< ความคุ้มโรค เป็ดจะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 6 เดือน
< ขนาดบรรจุ ขวดละ 200 โด๊ส พร้อมน้ำยาละลาย 100 มล.
< ราคา 0.40 บาท/โด๊ส (80 บาท/ขวด)
ยาไก่บ้านฟาร์มน้องท็อป

< วิธีการใช้ ไก่กระทง : ครั้งแรก อายุ 7-10 วัน
: ครั้ง 2 อายุ 3-4 สัปดาห์
ไก่ไข่ : สองครั้งแรกเหมือนไก่กระทง
: ครั้งที่ 3 อายุ 6-8 สัปดาห์และซ้ำทุก 2 เดือน
< ขนาดใช้

- หยอดตาหรือจมูก ตัวละ 1 หยด
- ยังมีอีกหลายวิธีอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้วัคซีน
< ความคุ้มโรค ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคภายหลังได้รับวัคซีน 8 วันและอยู่ได้นาน 3 เดือน
< ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 โด๊ส พร้อมน้ำยาละลาย 5 มล.
< ราคา 0.07 บาท/โด๊ส (7 บาท/ขวด)
ยาไก่บ้านฟาร์มน้องท็อป


< วิธีการใช้ ใช้วัคซีนในไก่อายุระหว่าง 2-5 สัปดาห์
< ขนาดฉีด แทงที่พังผืดของปีก ตัวละ 1 ครั้ง
< ความคุ้มโรค ไก่จะมีความคุ้มโรคภายหลังได้รับวัคซีน 2 สัปดาห์
< ขนาดบรรจุ ขวดละ 200 โด๊ส พร้อมน้ำยาละลาย 5 มล.
< ราคา 0.07 บาท/โด๊ส (14 บาท/ขวด)< วิธีการใช้ ไก่กระทง : ครั้งแรก อายุ 5-7 วัน
: ครั้งที่ 2 อายุ 2-3 สัปดาห์
ไก่ไข่ : สองครั้งแรกเหมือนไก่กระทง
: ครั้งที่ 3 อายุ 6-8 สัปดาห์ ซ้ำทุก 3 เดือน
< ขนาดใช้ หยอดตาหรือจมูก ตัวละ 2 หยด
< ความคุ้มโรค ไก่จะมีความคุ้มโรคภายหลังได้รับวัคซีน 3 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน
< ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 โด๊ส พร้อมน้ำยาละลาย 5 มล.
< ราคา 0.07 บาท/โด๊ส (7 บาท/ขวด)
ยาไก่บ้านฟาร์มน้องท็อป
< วิธีการใช้ ครั้งแรกอายุ 8 สัปดาห์
ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์และซ้ำทุก 3 เดือน
< ขนาดฉีด เป็ด และไก่พื้นเมือง ตัวละ 1 มล. เข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนัง
< ความคุ้มโรค สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน
< ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 มล. (100 โด๊ส)
< ราคา 0.25 บาท/โด๊ส (25 บาท/ขวด)
ยาไก่บ้านฟาร์มน้องท็อป