วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การยืดอายุไข่ก่อนนำไปฟัก

สำรวจไข่ทุกใบถ้าใบไหนมีรอยร้าว บุบ เอาออกครับหลังจากนั้นทำความสะอาดกรณีไข่สกปรกห้ามใช้น้ำโดยเด็ดขาดถ้าจะใ้ช้จริงๆก็ได้แต่มีกรรมวิธีซับซ้อนเกินไปเอาเป็นว่าห้ามใช้เลยดีกว่าครับ ให้ใช้ฝอยขัดหม้อที่แห้งหรือกระดาษทรายละเอียดขัดเบาๆครับ เสร็จแล้วเอาเก็บในตู้เย็นวางชั้นที่ถัดจากช่องแช่ผักแต่ไม่ใช่ในช่องผัดนะครับ แล้วหาขันใส่น้ำวางไว้ข้างๆด้วยครับ ให้เอาไข่วางด้านแหลมลงวางบนแผนวางไขสะดวกที่สุดในระหว่างที่รอฟักอยู่นี้ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยเกินไปพายายามเปิดให้น้อยที่สุดหรือรีบเปิดรีบปิดครับและให้หมุนไข่ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง หมุนทางซ้ายทางขวาก็ได้เมื่อเพร้อมจะฟักไข่แล้วเอาออกมาวางนอกตู้เย็น 10-12 ชม. หรืออย่างน้อย 6 ชม. ครับ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับไข่เลยวางไว้เฉยๆ เท่านั้นเมื่อได้เวลาแล้วค่อยเอาไปฟักครับรับรองยืดอายุของไข่มีเชื้อได้อีกมากถึง 18 วันถ้าอุณหภูมิในตู้เย็นไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก