วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การจะประสบผลสำเร็จนั้นก็ต้องใช้ความอดทนและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ผมก็เหมือนกันการเพาะเลี้ยงไก่ดำนี้จะต้องใช้เวลาเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนว่าเราได้ทำจริงและได้ตั้งใจในการเพาะ้เลี้ยงไก่ดำ อยากให้เข้ามาติดตามกันอย่างนี้ตลอดไป