วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่

ขั้นตอนง่ายๆไม่ได้ใช้ต้นทุนเข้าคอมเซ็ปพอเพียงเลยครับ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไก่ด้วยครับผม

- ขุดหลุมกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.50 เมตร ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร

- ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี
นำไปวางไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ให้เต็มประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของหลุม

- นำมูลโค หรือ วัว หรือ ไก่ ถ้าเลี้ยงไก่ มูลไก่ก็ดีครับ และใบไม้แห้ง ผสมกันในอัตราส่วน 50/50 กลบกองไม้ให้เต็มปากหลุมรดน้ำให้เปียกทั่วทั้งหลุมแต่ไม่ต้องให้แฉะครับผม

- จากนั้นคลุมปิดปากหลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ 10 ถึง 15 วัน เมื่อเปิดดูจะพบว่าปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก

- จากนั้นก็นำปลวกมาเคาะใส่ภาชนะแล้วนำไปให้ไก่กินได้เลย

ข้อแนะนำ

- ควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพาะหลุมหนึ่งจะเก็บปลวกได้ทุก 15 วัน

- และเก็บต่อไปได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเพาะเลี้ยงใหม่ตามวิธีเดิม

- เหมาะสำหรับเป็นอาหารไก่แล้วปลาครับ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหารได้ด้วย

อย่าลืมลองไปทำดูนะครับ