วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มารู้จักความเป็นมาไก่ดำกันเถอะ

เมื่อ 15 ปีก่อนได้มีการนำไก่ดำเข้ามาเลี้ยงที่จังหวัดสกลนคร โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน ไก่ดำได้สร้างความสนใจให้แก่เกษตรกรได้ระยะหนึ่งแล้วก็หายไป ต่อมา คุณชูชีพ หาญสวัสดิ์ ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จึงมีแนวคิดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกษตรกรเลี้ยง เกษตรกรสามารถเลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ พอเพียงในครอบครัว ดังนั้นจึงเล็งเห็นการเพาะเลี้ยงไก่ดำ เพราะไก่ดำขายได้ราคาดีกว่าไก่พื้นเมืองธรรมดา งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์จึงได้เริ่มต้นการพัฒนาไก่ดำตั้งแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา โดยการนำไก่ดำ 5 ตัว เป็นไก่ลูกผสมมาผสมพันธุ์ แบบ in breed การศึกษาและพัฒนาใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 ชั่วรุ่น จึงได้ไก่ดำที่ตรงตามลักษณะที่ต้องการ คือ ขนดำ หนังดำ แข้งดำ เนื้อเทาดำ และกระดูกเทาดำ น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้มีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 3.00 กิโลกรัม เพศเมีย 1.50 กิโลกรัม ให้ไข่ 3-4 ชุด/ปี ชุดละ 10 -15 ฟอง/ตัว สามารถฟักไข่และเลี้ยงลูก ด้วยตัวเองได้ มีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี