วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แผนดำเนินการที่วางไว้

1.เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ดำ
2.สำรวจความต้องการไก่ดำในท้องตลาดรวม
3.ทำฟาร์มเล็กๆเพื่อเลี้ยงไก่ดำ
4.หาซื้อไก่ดำเพื่อนำมาเลี้ยงเพื่อขยายสืบต่อไป

หากในอนาคตไก่ดำเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการบริโภคของคนทั่วไปผมคาดไว้ว่าอยากจะเปิดร้านอาหารที่เมนูแต่ละอย่างเกี่ยวกับไก่ดำโดยเฉพาะเพื่อให้คนที่ต้องการบริโภคได้มาบริโภคกัน