วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความเป็นมาก่อนจะมาเลี้ยงไก่ดำ

ปัจจุบันไก่ดำนับว่าเป็นไก่สายพันธ์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้โดยเชื่อกันว่าสามารถนำมาเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายโดยเฉพาะการนำมาตุ๋นยาจีน แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะหาทานยากเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำผมจึงมีแนวคิดว่าอยากให้คนที่สนใจเรื่องไก่ดำได้เข้ามาศึกษาและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผมเป็นหนึ่งคนที่มีความสนใจอยากเลี้ยงไก่ดำจึงได้จัดทำ blog นี้ขึ้นมาและเริ่มดำเนินการเลี้ยงไก่ดำ