วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ไก่ดำ 4 เดือน

ตอนนี้มีไก่ดำรุ่น 4 เดือนจำหน่าย ตัวละ 400 บาท ประมาณ 10 ตัว