วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประมวลภาพการสร้างฟาร์มไก่ดำน้องท็อป
ภาพการสร้างฟาร์มไก่ดำน้องท็อป