วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ไก่ดำ

ไก่ดำรุ่นนี้ อายุประมาณ 3 เดือนกว่า
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ