วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเจริญเติบโตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ไก่ดำ
หลังจากสองอาทิตย์ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าไก่โตขึ้นมาก

ไก่ดำ
ไก่ดำ
ผ่านมา 2 อาทิตย์เราจะเห็นอย่างได้ชัดว่าไก่ดำโตขึ้นมากและโตไวและแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้และแม่พันธุ์ได้ มาดูความแตกต่่างจากสองอาทิตย์ก่อนกับปัจจุบัน