วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปภาพโดยรวมที่ถ่ายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553

ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่อายุประมาณ 2 เดือนครึ่ง