วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ส่งไก่ดำ ไปให้ลูกค้า ที่จังหวัดสกลนคร

ส่งไก่ดำ ไปให้ลูกค้า ที่จังหวัดสกลนคร
พ่อพันธุ์ จำนวน 6 ตัว

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกซื้อไก่ดำจากเรา
ไก่ดำ

ไก่ดำ