วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ไก่ดำบ้านฟาร์มน้องท็อป

นี้เป็นภาพไก่ประมาณ 2 เดือนครับ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ