วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โปรโมทเว็บ

ไก่ดำ บ้านฟาร์มน้องท็อป เพาะเลี้ยงไก่ดำเป็นอาชีพเพื่อจัดจำหน่ายในอนาคตให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภค ไก่ที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางด้านบำรุงร่างกายด้วยการตุ๋นยาจีนที่คนจีนชอบ กัน อยากให้คนที่ยังไม่รู้จักไ้ด้รู้จักว่าไก่ดำเป็นอย่างไรจึงได้จัดทำเว็บไซต์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไก่ดำมาเืพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษากัน ลองเข้าไปชมกันได้ที่ www.ไก่ดำ.co.cc หรือ www.ไก่ดำ.blogspot.com