วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพียงหนึ่งรอยยิ้มของพ่อก็มีความหมาย