วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไก่ดำ

"ไก่ดำ" ไม่เหมือนไก่ธรรมดา ใช้ชีวิตคล้ายนก มีนิสัยดุร้าย ไก่ดำพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แถบเหนือของมองโกเลียในประเทศจีน กินเกสรดอกไม้ แมลงต่าง ๆ และยอดอ่อนของต้นไม้ใบหญ้าบนภูเขาเป็นอาหาร ชอบอยู่ในถิ่นที่อากาศหนาวเย็น ว่ากันว่ายิ่งอากาศหนาวเย็นเท่าไร สีเนื้อและผิวของไก่ดำจะดำยิ่งขึ้น