วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพเริ่มดำเนินการสร้างเล้าเพื่อเตรียมเลี้ยงไก่ดำ

เริ่มจากการทำความสะอาดที่ต้องการทำเป็นเล้าไก่ก่อนเลยครับเก็บกวาดเศษไม้ต่างๆ หลังจากที่เก็บกวาดเสร็จก่อนจะเริ่มทำเล้าไก่ครับ