วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คลิปวิดีโอ ไก่ดำ

คลิปวิดีโอการชำแหละไก่ดำ เป็นไก่ดำที่ฟาร์มเรานำมาชำแหละให้ดูว่าไก่ดำจริง เลือดดูเหมืนจะสีเปลือกมังคุด