วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วีดีโอ ไก่ดำ

ส่วนนี้ครับเป็น วีดีโอ ครับ ผม ถ่ายมาให้ดูเล่นๆครับผม